Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Šrobárova 2, Košice 04180, Slovensko

055/234 1162

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 2

Odbory:

  • prírodovedný
  • humanitný

Fakulty:

  • Lekárska fakulta
  • Prírodovedecká fakulta
  • Právnická fakulta
  • Fakulta verejnej správy
  • Filozofická fakulta

Stručná charakteristika:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka štúdium na svojich piatich fakultách a Ústave telesnej výchovy a športu. Najmodernejšie laboratóriá a zrekonštruované bezbariérové priestory campusu univerzity, ktorý sa nachádza v historickom centre Košíc, sú ďalšími benefitmi pre všetkých našich študentov. Či už svoju budúcnosť vidíš v právnickom talári, bielom plášti lekára, v prírodovedeckom laboratóriu, s píšťalkou na ihrisku alebo ťa láka svet filozofie alebo verejnej správy, cesta k vysnívanej kariére vedie cez brány druhej najstaršej klasickej univerzity na Slovensku.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice