Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 760 01, Česká republika

+420 57 603 8120

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 7

Odbory:

 • prírodovedný
 • humanitný
 • umelecký
 • ekonomický
 • technický

Fakulty:

 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Univerzitní institut
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta technologická
 • Fakulta logistiky a krizového řízení

Stručná charakteristika:

Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, kterou rozvíjíme na základě pětice ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti. I díky tomu patří k prvním vysokým školám v Česku, které získaly prestižní institucionální akreditace. Na šesti fakultách UTB studuje přes 9000 studentů. Mezinárodní prostředí pomáhají vytvářet zahraniční studenti, jichž je na UTB 10 % a pocházejí z celého světa. Čeští studenti jsou pak vedeni k výuce angličtiny a dalších cizích jazyků. Maximálně jsou podporovány všechny formy mezinárodní spolupráce a snažíme se, aby každý student, který projeví zájem, mohl alespoň část studia absolvovat v zahraničí.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice