Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Komenského 73, Košice 04181, Slovensko

+421 915 986 723

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 3

Odbory:

 • prírodovedný
 • humanitný

Akewditované študijné programy:

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Kynológia
 • Veterinárna sestra
 • Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
 • Pohoda a ochrana zvierat
 • Trh a kvalita potravín
 • Farmácia
 • Hygiena potravín
 • Všeobecné veterinárske lekárstvo
 • Doktorandské študijné programy

Stručná charakteristika:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, zriadená ako Vysoká škola veterinárska, je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné veterinárske vzdelávanie a jednou z dvoch pre farmaceutické vzdelávanie v Slovenskej republike. Základnou úlohou univerzity je poskytovať vysokoškolské pregraduálne a postgraduálne veterinárske a farmaceutické vzdelávanie na základe tvorivého vedeckého bádania v oblasti veterinárskych vied a farmácie.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice