VŠB – Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15, Ostrava-Poruba 70800, Česká republika

+420 596 991 111

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 

Odbory:

  • ekonomický
  • technický
  • humanitný

Fakulty:

  • Hornicko – geologická fakulta
  • Fakulta materiálovo – technologická
  • Fakulta strojnícka
  • Ekonomická fakulta
  • Fakulta elektrotechniky a informatiky
  • Stavebná fakulta
  • Fakulta bezpečnostného inžinierstva

Stručná charakteristika:

VŠB – Technická univerzita Ostrava už viac ako 175 rokov spája technické, ekonomické a prírodovedné disciplíny do moderných študijných programov, ktoré reagujú na reálne problémy súčasnosti. Realizujeme základný a aplikovaný výskum na špičkovej úrovni. Vďaka tradícii a spolupráci s priemyslom a množstvom domácich a zahraničných univerzít v širokej škále odvetví poskytujeme inovatívne riešenia v mnohých oblastiach a istotu zamestnania pre našich absolventov.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice