Východ nie je EXIT

Žriedlová 30, Košice 04001, Slovensko

+421 911 700 145

Číslo stánku: 23

Stručná charakteristika:

Iniciatíva „Východ nie je EXIT“ bola založená v máji 2017 spoločnosťou Progress Promotion Košice a občianskym združením Apolis. Iniciatíva je apolitická a chce spájať jednotlivcov, súkromné spoločnosti, vzdelávacie inštitúcie, samosprávu, záujmové a občianske združenia, nadácie a ďalšie subjekty, ktoré majú záujem problém odlivu mladých ľudí z regiónu aktívne riešiť.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice