Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM)

M. Falešníka 6, Prievidza 971 01, Slovensko

+421 907 632 982

Číslo stánku: 

Stručná charakteristika:

ZIPCeM je strešnou organizáciou a reprezentantom Informačných centier mladých a ďalších členských organizácií, ktoré sa venujú poskytovaniu informačných a poradenských služieb pre mladých. Našou víziou je kriticky mysliaci mladý človek, ktorý pozná svoje práva a dokáže využiť svoj potenciál v prospech seba i spoločnosti. Hodnoty ZIPCeM a ICM v rámci poskytovania informačných a poradenských služieb pre mladých (ďalej IPS): Poskytovaním komplexných, zaručených a overených, PRAVDIVÝCH informácií prispejeme k rozvoju kritického myslenia mladého človeka a podporíme jeho vieru v pravdu. Aktívnou SPOLUPRÁCOU členských organizácií siete ZIPCeM vytvoríme profesionálnu a flexibilnú informačnú sieť, schopnú reagovať na jedinečné potreby každého mladého človeka. REŠPEKTOVANÍM individuality mladých ľudí a ich odlišností pri prístupe k nim prispejeme k ich slobodnej sebarealizácii a kreativite pri hľadaní si životnej cesty. EMPATIOU a TOLERANCIOU v prístupe k mladému človeku prispeje.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice