Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko

+421 41 513 5001

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 6

Odbory:

 • humanitný
 • ekonomický
 • technický

Fakulty:

 • Celouniverzitný študijný program
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky podpravy a spojov
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológii
 • Stavebná fakulta
 • Fakulta bezpečného inžinierstva
 • Falukta riadenia a informatiky
 • Fakulta humanitných vied

Stručná charakteristika:

UNIZA Ti ponúka špičkové akreditované programy. Vybrať si môžeš zo 44 bakalárskych, 48 inžinierskych/magisterských a 33 doktorandských programov denného štúdia. Unikátny moderný campus s najmodernejšou technikou a odborným vedením je tou najlepšou devízou Tvojej budúcnosti.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice