Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko

+421 415 13 51 51

Typ školy: vysoká škola

Číslo stánku: 5

Odbory:

 • humanitný
 • ekonomický
 • technický

Fakulty:

 • Celouniverzitný študijný program
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky podpravy a spojov
 • Strojnícka fakulta
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológii
 • Stavebná fakulta
 • Fakulta bezpečného inžinierstva
 • Falukta riadenia a informatiky
 • Fakulta humanitných vied

Stručná charakteristika:

Žilinská univerzita v Žiline patrí už 70 rokov k popredným vzdelávacím a vedeckovýskumným inštitúciám na Slovensku. Svojou bohatou tradíciou zaujíma významné miesto medzi slovenskými vysokými školami a to nielen počtom študentov, ponukou zaujímavých a kvalitných študijných programov, ale najmä výraznou výskumnou i zahraničnou aktivitou. Súčasná univerzita už nie je orientovaná len na dopravu a spoje. Je to široko koncipovaná univerzita sústredená na slovenské pomery v unikátnom univerzitnom mestečku na Veľkom Diele. Má sedem fakúlt (ekonomiky dopravy a spojov, stavebnú, strojnícku, elektrotechniky a informačných technológii, riadenia a informatiky, bezpečnostného inžinierstva, humanitných vied). Súčasťou univerzity sú aj pracoviská: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Ústav telesnej výchovy, Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania, Centrum informačných a komunikačných technológií, Ústav celoživotného vzdelávania, Ústav konkurencieschopnosti a inovácií a Letecké výcvikové centrum.

+421 907 496 952

Žriedlová 3444/30, Košice