Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně utb.cz  nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 76001, Česká republika  +420 57 603 8120  podatelna@utb.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 13 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta multimediálních...

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach M.M. n.o. Košice vsbm.sk  Košťova 1, Košice 04001, Slovensko  +421 55 720 1074  vsbm@vsbm.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 10 Odbory: humanitný technický Fakulty: Ústav humanitných a technologických vied...

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove unipo.sk  Ul. 17. novembra 15, Prešov 08001, Slovensko  +421 517 56 3110  unipo@unipo.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 8 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický Fakulty: Filozofická fakulta Gréckokatolícka...

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline uniza.sk  Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko  +421 415 13 51 51  vzdelavanie@uniza.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 5 Odbory: humanitný ekonomický technický Fakulty: Celouniverzitný študijný program Fakulta prevádzky a...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uvlf.sk  Komenského 73, Košice 04181, Slovensko  +421 915 986 723  zuzana.szabova@uvlf.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 3 Odbory: prírodovedný humanitný Akewditované študijné programy: Bezpečnosť...