Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach tuke.sk  Letná 1/9, Košice 04201, Slovensko  +421 907 394 351  pavol.kaleja@tuke.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 1 Odbory: prírodovedný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a...

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně utb.cz  nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 76001, Česká republika  +420 57 603 8120  podatelna@utb.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 13 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta multimediálních...

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach M.M. n.o. Košice vsbm.sk  Košťova 1, Košice 04001, Slovensko  +421 55 720 1074  vsbm@vsbm.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 10 Odbory: humanitný technický Fakulty: Ústav humanitných a technologických vied...

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline uniza.sk  Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko  +421 415 13 51 51  vzdelavanie@uniza.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 5 Odbory: humanitný ekonomický technický Fakulty: Celouniverzitný študijný program Fakulta prevádzky a...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnuni.sk  Študentská 2, Trenčín 91150, Slovensko  +421 948 45 5588  matej.drobny@tnuni.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 9 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta...