Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach tuke.sk  Letná 1/9, Košice-Sever 042 01, Slovensko  +421 915 879 843  info@tuke.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 1 Odbory: prírodovedný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a...

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně utb.cz  nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 760 01, Česká republika  +420 57 603 8120  info@utb.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 7 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta multimediálních...

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove unipo.sk  Ul. 17. novembra 15, Prešov 08001, Slovensko  +421 917 946 501  unipo@unipo.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 11 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický Fakulty: Filozofická fakulta Gréckokatolícka...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnuni.sk  Študentská 2, Trenčín 91150, Slovensko  +421 948 45 5588  matej.drobny@tnuni.sk Typ školy: vysoká škola Odbory: 12 prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta špeciálnej...

Masarykova univerzita, Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA muni.cz  Žerotínovo nám. 9, Brno 60177, Česká republika  +420 770 139 690  uchazeci@muni.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 10 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Právnická fakulta Lékařská fakulta...