info

Čo je PRO EDUCO?

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO je na regionálnej úrovni už stabilnou platformou pre prezentáciu celého spektra aktuálnych tém v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach, tak v rámci štandardných foriem štúdia ako aj mimo nich. Popri téme vzdelávania veľtrh prezentuje aj ďalšie formy mimoškolských aktivít, rozvoja osobnosti, možností pracovného uplatnenia, cestovania a doplnkového vzdelávania mladých. Na ploche výstaviska dostávajú priestor aj zamestnávatelia, obzvlášť tí, ktorí vo svojej činnosti aplikujú systém duálneho vzdelávania a vytvárajú priestor pre uplatnenie sa absolventov stredných či vysokých škôl.

Medzinárodný veľtrh vzdelávania PRO EDUCO pozostáva z dvoch platforiem:
PRO EDUCO TALKS (otváracia konferencia)
PRO EDUCO EXPO (dvojdňová prezentácia vystavovateľov na výstavisku)

KEDY A KDE?

PRO EDUCO TALKS!
Otváracia konferencia

28. 11. 2017
Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 KošicePRO EDUCO EXPO
Prezentácia vystavovateľov počas dvoch veľtržných dní
na výstavisku s plochou viac ako 1.500 m2

29. – 30. 11. 2017
Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, 040 11 Košice

VYSTAVOVATELIA

Vystavovatelia sú zastúpení nasledovnými skupinami subjektov:

STREDNÉ ŠKOLY
VYSOKÉ ŠKOLY a UNIVERZITY ZO SLOVENSKA
ZAHRANIČNÉ UNIVERZITY
VZDELÁVACIE INŠTITÚCIE
ZAMESTNÁVATELIA A PERSONÁLNE AGENTÚRY
Zoznam vystavovateľov

NÁVŠTEVNÍCI

Spektrum návštevníkov podujatia je tvorené predovšetkým študentmi a absolventmi stredných a vysokých škôl, žiakmi základných škôl, záujemcami o doplnkové vzdelávanie a vzdelávanie popri zamestnaní, záujemcami o kurzy a školenia, návštevníkmi zaujímajúcimi sa o pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pedagogickými pracovníkmi, vedeckými a výskumnými pracovníkmi a podobne.