Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave ucm.sk  Nám. J. Herdu 2, Trnava 91701, Slovensko  +421 33 55 65 111  info@ucm.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: Odbory: humanitný prírodovedný Fakulty: Fakulta masmediálnej komunikácie Fakulta prírodných vied...

Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach tuke.sk  Letná 1/9, Košice 04201, Slovensko  +421 907 394 351  pavol.kaleja@tuke.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 1 Odbory: prírodovedný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a...

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove unipo.sk  Ul. 17. novembra 15, Prešov 08001, Slovensko  +421 917 946 501  unipo@unipo.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický Fakulty: Filozofická fakulta Gréckokatolícka teologická...

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline zazi.uniza.sk  Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko  +421 41 513 5001  marketing@uniza.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: Odbory: humanitný ekonomický technický Fakulty: Celouniverzitný študijný program Fakulta prevádzky a...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uvlf.sk  Komenského 73, Košice 04181, Slovensko  +421 915 986 723  zuzana.szabova@uvlf.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: Odbory: prírodovedný humanitný Akreditované študijné programy: Bezpečnosť...