Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline zazi.uniza.sk  Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko  +421 41 513 5001  marketing@uniza.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 6 Odbory: humanitný ekonomický technický Fakulty: Celouniverzitný študijný program Fakulta prevádzky...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach uvlf.sk  Komenského 73, Košice 04181, Slovensko  +421 915 986 723  zuzana.szabova@uvlf.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 5 Odbory: prírodovedný humanitný Akreditované študijné programy: Bezpečnosť...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnuni.sk  Študentská 2, Trenčín 91150, Slovensko  +421 948 45 5588  matej.drobny@tnuni.sk Typ školy: vysoká škola Odbory: 12 prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta špeciálnej...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upjs.sk  Šrobárova 2, Košice 04180, Slovensko  +421 940 618 767  rektor@upjs.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 2 Odbory: prírodovedný humanitný Fakulty: Lekárska fakulta Prírodovedecká fakulta Právnická fakulta...