Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach tuke.sk  Letná 1/9, Košice 04201, Slovensko  +421 907 394 351  pavol.kaleja@tuke.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 1 Odbory: prírodovedný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a...

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně utb.cz  nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín 76001, Česká republika  +420 57 603 8120  podatelna@utb.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 13 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta multimediálních...

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove unipo.sk  Ul. 17. novembra 15, Prešov 08001, Slovensko  +421 517 56 3110  unipo@unipo.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 8 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický Fakulty: Filozofická fakulta Gréckokatolícka...

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline uniza.sk  Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko  +421 415 13 51 51  vzdelavanie@uniza.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 5 Odbory: humanitný ekonomický technický Fakulty: Celouniverzitný študijný program Fakulta prevádzky a...