Technická univerzita v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach tuke.sk  Letná 1/9, Košice 04201, Slovensko  +421 907 394 351  pavol.kaleja@tuke.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 1 Odbory: prírodovedný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a...

Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove unipo.sk  Ul. 17. novembra 15, Prešov 08001, Slovensko  +421 917 946 501  unipo@unipo.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický Fakulty: Filozofická fakulta Gréckokatolícka teologická...

Žilinská univerzita v Žiline

Žilinská univerzita v Žiline zazi.uniza.sk  Univerzitná 8215/1, Žilina 01026, Slovensko  +421 41 513 5001  marketing@uniza.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: Odbory: humanitný ekonomický technický Fakulty: Celouniverzitný študijný program Fakulta prevádzky a...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnuni.sk  Študentská 2, Trenčín 91150, Slovensko  +421 948 45 5588  matej.drobny@tnuni.sk Typ školy: vysoká škola Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta špeciálnej techniky...

Masarykova univerzita, Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA muni.cz  Žerotínovo nám. 9, Brno 60177, Česká republika  +420 770 139 690  uchazeci@muni.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Právnická fakulta Lékařská fakulta...