Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne tnuni.sk  Študentská 2, Trenčín 91150, Slovensko  +421 948 45 5588  matej.drobny@tnuni.sk Typ školy: vysoká škola Odbory: 12 prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Fakulta špeciálnej...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach upjs.sk  Šrobárova 2, Košice 04180, Slovensko  +421 940 618 767  rektor@upjs.sk Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 2 Odbory: prírodovedný humanitný Fakulty: Lekárska fakulta Prírodovedecká fakulta Právnická fakulta...

Masarykova univerzita, Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA muni.cz  Žerotínovo nám. 9, Brno 60177, Česká republika  +420 770 139 690  uchazeci@muni.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 10 Odbory: prírodovedný humanitný umelecký ekonomický technický Fakulty: Právnická fakulta Lékařská fakulta...

Univerzita Karlova, Praha

UNIVERZITA KARLOVA nakarlovku.cz  Ovocný trh 560/5, Praha 11636, Česká republika  +420 224 49 1850  info@cuni.cz Typ školy: vysoká škola Číslo stánku: 3 Odbory: prírodovedný humanitný Fakulty: Matematicko-fyzikální fakulta Právnická fakulta Farmaceutická fakulta...