Súkromné gymnázium FUTURUM

Súkromné gymnázium FUTURUM futurumkosice.sk  Moyzesova 5, Košice 04001, Slovensko  +421 948 670 939  info@futurumkosice.sk Typ školy: Gymnázium Číslo stánku: 54 Stručná charakteristika: Súkromné gymnázium Futurum ponúka anglickú bilingválnu, alebo bilingválnu a IT...

Kosice International School

Kosice International School keis.sk  Poľná 1, Košice 040 01, Slovensko  +421 907 976 444  office@keis.sk Typ školy: Gymnázium Číslo stánku: 24 Stručná charakteristika: Kosice International School (KEIS) je prvá medzinárodná škola v Košiciach, ktorá poskytuje...

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského

Evanjelické gymnázium J. A. Komenského egjak.sk  Škultétyho 10, Košice 040 01, Slovensko  +421 55 681 56 11  egjak@egjak.com Typ školy: Gymnázium Číslo stánku: 28 Stručná charakteristika: Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského poskytuje možnosť 5-ročného...

Gymnázium Trebišovská 12, Košice

Gymnázium Trebišovská gt12.sk  Trebišovská 12, Košice 04011, Slovensko  +421 910 89 7952  skola@gt12.sk Typ školy: Gymnázium Číslo stánku: 33 Stručná charakteristika: Škola ponúka 5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku, 4-ročné a 8-ročné štúdium. Za...

Gymnázium Poštová 9, Košice

Gymnázium Poštová gympos.sk  Poštová 9, Košice 04252, Slovensko  +421 55 622 4917  skola@gympos.sk Typ školy: Gymnázium Číslo stánku: 29 Stručná charakteristika: Sme školou s vyše 50-ročnou tradíciou v poskytovaní kvalitného všeobecného vzdelávania zameraného...