Stredná odborná škola technická
Súkromné gymnázium FUTURUM
DASATO Academy
EURES The Netherlands
Slovenská asociácia koučov SAKo
Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia
Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice
LIDL Slovenská republika, v.o.s.
Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD)
Kosice International School
Evanjelické gymnázium J. A. Komenského
Education Study
Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17
Minebea AccessSolutions
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Organizátor, Progress Promotion Košice
Východ nie je EXIT
CPP – Centrum poradenstva a prevencie
Technická univerzita v Košiciach
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Skrivanek Slovensko, Jazykové testovanie             
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 Košice
Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 17 Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1 Košice
Minebea Slovakia
Information Planet
EURES Slovensko
Marelli Kechnec Slovakia
SAIA, n. o. – Slovenská akademická informačná agentúra
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice- Šaca
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Hotelová akadémia, Južná trieda 10, Košice
Gymnázium Poštová 9, Košice
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Gymnázium  Alejová 1, Košice
Gymnázium Opatovská, Košice
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Súkromná stredná odborná škola ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Prešovská univerzita v Prešove
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Masarykova univerzita, Brno
Univerzita Karlova, Praha