Východ nie je EXIT
Cambridge Study
CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Technická univerzita v Košiciach
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Skrivanek Slovensko, Jazykové testovanie             
Slobodná kultúra, Mudruj QUIZ
Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety
Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2 Košice
Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44 Košice
Súkromná stredná športová škola, Užhorodská 17 Košice
Obchodná akadémia, Polárna 1 Košice
Mesto Košice
SouthWestern Advantage
Minebea Slovakia
Slovak Business Agency
Information Planet
EURES Slovensko
EF Education First
Marelli PWT Kechnec Slovakia
SAIA, n. o. – Slovenská akademická informačná agentúra
Stredná odborná škola priemyselných technológií, Učňovská 5, Košice- Šaca
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice
Hotelová akadémia, Košice
Digital Academy – Obchodní akademie
Gymnázium Poštová 9, Košice
Gymnázium Šrobárova 1, Košice
Stredná odborná škola informačných technológií, Ostrovského 1, Košice
Gymnázium  Alejová 1, Košice
Gymnázium Opatovská, Košice
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice
Gymnázium sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice
Gymnázium Park mládeže 5, Košice
Súkromná stredná odborná škola, Bukovecká 17, Košice
Premonštrátske gymnázium, Kováčska 28, Košice
Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, Košice
Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, Košice
Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice
Stredná odborná škola pedagogická sv. Cyrila a Metoda v Košiciach
Súkromná stredná odborná škola ekonomická – KOŠICKÁ AKADÉMIA
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
Prešovská univerzita v Prešove
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Masarykova univerzita, Brno
Univerzita Karlova, Praha
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta